Vad är det som gäller när man ska skrota bilen?

Det mesta av ett fordon kan idag återvinnas och återanvändas, men det kräver kunskap och säkerhet. Med den stora omsättningen av bilar vi hanterar, ställer detta höga krav på arbetsmiljö, ekonomi och effektivitet. Detta är vår utmaning i företaget och Ditt krav som kund på oss!
När du lämnar bilen hos oss ombesörjer vi att den blir skrotad och avförd ur CBR (Centrala Bilregistret). Vi ser också till att din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.

Skrotningspremien:

Efter 2007-06-01 utgår ingen premie för bilarna, de kan lämnas till oss kostnadsfritt, är bilen lastad med skräp kommer det att debiteras en kostnad för inlämning av bilen.
Husvagnar kostar 3000kr att lämna in för skrotning.
Vid inlämnandet måste det senaste gula registreringsbeviset finnas med.