MärkesDemos garantinivåer

Vi på MärkesDemo vill att du skall känna samma trygghet när du köper en MärkesDemo-certifierad del, som när du köper en nytillverkad. Därför lämnar vi i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar lever upp till garanterad kvalitet och funktion.

MärkesDemo Garanti››

Garantibehandling››

A-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokumentet)

B-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I-och urmontering ersätts ej.

C-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar då delen krediteras
I-och urmontering ersätts ej.
På C- garanti betalar kunden fraktkostnader

Garantier privatpersoner:
Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts. Konsumentköplagen gäller alltid privatperson.

Garantier företagskunder (ej bilverkstäder):
Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.